Jdi na obsah Jdi na menu

Historie 400 let rodu Altmannů

5. 10. 2007

Popis historie 400 let rodu Altmannů. http://files.genealogie.webnode.cz/200000001-874e6884ad/I-Historie-verejne-finale2.pdf?_ga=1.175824674.1637929115.1445781425

1.    Předmluva

Úvod

Na následujících stránkách si tímto dovoluji předložit výběr z výsledků svého rodopisného pátrání za období 2003 až 2007.

Během tohoto období jsem se v pátrání souběžně zaměřil na všechny linie předků včetně linií sourozeneckých. Vzhledem k tomu, že počet předků v jednotlivých generacích roste v podstatě geometrickou řadou, je v kompletní databázi mého rodopisného pátrání (dále jen Rodopis) aktuálně zařazeno v souvislosti kolem 600 osob.  Při takovém záběru je již obtížné podrobněji představit všechny vypátrané údaje. Z tohoto důvodu jsem vybral a nyní předkládám blíže zpracovanou pouze jedinou linii předků, a to linii pokrevní přímou po meči.

Výsledkem toho je právě na následujících stránkách presentovaná Historie 400 let rodu Altmannů - 1600-2000 (dále jen Historie), která je pokusem zmapovat historii tohoto konkrétního dílčího rodu formou vyprávění doplněného fotodokumentací.

Motivace

Motivem k vydání této práce byla chuť podělit se se svým okolí o vypátrané skutečnosti a současně i snaha uchovat výsledky mého pátrání do budoucna. Je totiž bohužel smutnou skutečností, že výsledky některých rodopisců vezmou za své jen proto, že nejsou včas a vhodně zveřejněny. Hledáním předků jsem věnoval relativně dost času a energie a lákalo mne dá se říci odjakživa. Začít sem chtěl už před lety - na počátku devadesátých let. Byl sem však tehdy vyjukaný zajíc ze střední školy, co měl dost problémů sám se sebou. Rodopis se nadlouho vytratil z popředí mého zájmu. Musel sem se naučit a udělat spoustu úplně jiných a mnohem důležitějších věcí. Jenže některé záležitosti jako by v hlavě zapadnou do nějaké skryté přihrádky a přijdou na pořad dne, až když je na ně člověk podvědomě připravený a okolnosti jsou příznivé. Kéž by to tak bylo pokaždé a se vším... .

Cíle

Nikdy jsem si v pátrání nedal žádný konkrétní cíl. Netoužil sem ani prokázat souvislost s nějakou známou historickou osobností. Můj cíl byl vždycky vyšťárat co možná nejvíc údajů o předcích. Žene mě k tomu prostá lidská zvědavost. Kdo byli ti moji prapraprarodiče? Z tohoto pohledu bych pátrání přirovnal k detektivnímu příběhu, který je o to víc vzrušující, že se člověka osobně týká - skrze své předky se může pokusit trochu víc porozumět i sám sobě.

Na začátku pátrání jsem za fascinující považoval dopátrat se k předkům alespoň do 18.století. Ale časem jsem si začal uvědomovat, že by při takovém rodopisném hledání nemělo jít jen o data narození a úmrtí ale o to, abychom se pokusili pochopit a poznat život našich předků. Čím dál tím víc si tak uvědomuji, jak zásadní proto jsou tzv. neoficiální údaje - různé  rodinné paměti, kroniky a alba. Ty se totiž v archivech najít nedají. Jsou nesmírně cenné, protože často v každodenních obyčejných příbězích zachycují generace lidí, kteří nás dávno opustili a jedině díky nim mohou znovu ožít. A tak jako tyto dokumenty vedly generace lidí před námi, tak i my bychom je měli dnes vést pro naše potomky. Z tohoto důvodu tvoří nezanedbatelnou část Historie i Rodopisu právě paměti posledních tří generací, které jsem sestavil. Pro přiblížení souvislostí starších generací jsem si pak dovolil připojit kurzivou vyznačené odstavce textu s lokálními a dobovými souvislostmi pocházející z nejrůznějších (níže odkazovaných zdrojů).

Zdroje

V průběhu pátrání jsem si také postupně uvědomil, jak zásadní záležitostí v podobném projektu jsou zdroje informací a odkazy na ně. Informace bez uvedení zdroje je stejně jako bez uvedení souvislostí znehodnocena.  Proto jsem se snažil v Rodopisu zdroje informací získaných během již zmiňovaných prvních třech let mého rodopisného pátrání (III/2004 – III/2007) pokud možno co nejvíce uvádět. A protože je Historie pouze jednou drobnou dílčí částí Rodopisu (v tomto vydání je pouze jeho digitální verze), je tudíž Rodopis souhrnným zdrojem i k desítkám dílčích životních dat jednotlivých osob v Historii popsaných. Konkrétní zdroje těchto dat lze nalézt přímo u záznamů osobních karet jednotlivých osob databáze Rodopisu a v Historii jsou pro přehlednost a snahu o uchování kompaktní struktury vyprávění zařazeny v samostatné kapitole II.14 Přílohy – zdroje.

Při pátrání jsem kromě údajů ze soukromých zdrojů – z různých pamětí, rodinných alb, z hovorů a korespondence se žijícími lidmi, čerpal zejména z archivních materiálů – především v SOA Praha dále pak v SokA Praha – východ, SokA Mladá Boleslav, v  Národním Archivu ve VHÚ a SokA Plzeň a dalších. Chtěl bych tímto všem osobám i institucím tímto poděkovat za spolupráci, ochotu a trpělivost.

Ostatní údaje, výslovně zjišťované pro potřeby sestavení Historie mají odkazy na zdroje uvedené formou poznámek pod čarou přímo na jednotlivých stránkách.

Zjišťované údaje jsem soustřeďoval do databáze ve zkušební verzi programu Genbox Family History s finální verzí 3.7. Z tohoto programu také pochází všechna grafická schemata a základ karet osob v rámci Rodopisu. Databáze odpovídající vydávanému stavu Historie se nalézá v příslušné struktuře na přiloženém DVD pod názvem Altmann-070701.GDB. Přiložena je i v univerzálním výměnném formátu gedcom pod názvem Altmann-070701.GED. Instalační verze patřičného software získané z veřejně přístupných stránek na internetu jsou přiloženy.

Závěrem pouze zmínka ke limitům předkládané práce. Rodopisné pátrání je běh na dlouhou trať se spoustou zákrut, slepých uliček a s dopředu neznámým cílem. Stávající vydání Historie je tedy nutně limitováno aktuálním stavem mých znalostí k tomuto datu. Není tudíž vyloučeno, že se v budoucnu podaří objasnit některé dnešní nejasnosti  a nebo zjistit nové informace, a nyní předložený obraz historie rodu Altmannů se tím změní. Ba co víc, je to dokonce velmi pravděpodobné… .

V každém případě prosím za shovívavost, sestavil jsem tuto práci na základě svých nejlepších znalostí dané problematiky, i při vědomí jak jsou a zřejmě nutně i nadále budou, velmi limitované. Udělal jsem tak však v dobré vůli a tak pevně věřím, že mi případné věcné chyby budou odpuštěny. Stejně tak mi prosím, odpusťte případné nepravosti stylistické či nedej Bože i gramatické. Na literárním poli se pohybuji pouze jako náhodný host, co pouze nahlédl a s pozdravem šel dál…

Hezké počtení,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze , 9.10.2007,

Váš Petr Altmann

 

 

Náhledy fotografií ze složky Altmannovi

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář