Jdi na obsah Jdi na menu

16.10.2009, zápisky prastrýce Josefa Helcla z anabáze za I.světové války

16. 10. 2009

Předkládím tímto zápisky mého prastrýce Josefa Helcla z jeho anabáze za první světové války, jak je popisuje ve vlastnoručním záznamu dochovaném v legionářském spise v VHU Praha (doslovný přepis).

Kancelář čslovenských ruských legií

při No???

Smíchov

Žádost

podána mnou Josefem Helclem ruským legionářem, šikovatelem, narozeným r.1893/23.srpna v Jenšovicích, okres Mělník, příslušný tamtéž, košíkář, ženatý, kterou následovně odůvodňuji:

Dne 29.září r.1917 jsem vstoupil jako každý vlastenec "Čech" ku 6.tému Hanáckému pluku v Pirjatině jako dobrovolec za mojim národním přesvědčením a společně prodělával boje u "Bachmače".

Po bojích při krátkém oddychu nám byl rozdáván každému jednotlivci cukra a jelikož byl u nás veliký nedostatek peněz, bylo nám dovoleno, kdo chce, že může onen cukr si odprodat, a tím že si dopomůžem k nějaké té postrádající "kopejce".

Já jako druzí bratři jsem šel cukr tento prodat a právě při vstupu do jedné chalupy jsem byl chycen 3mi bolševiky, v nichž jsem později poznal, že jsou to sami "Slováci", odveden do jejich hlavního štábu, kdež jsem měl býti odstřelen.

Asi po 5ti hod. jsem byl odveden do arestu, kdež jsem byl po 2 měsících a několik dní propuštěn na svobodu a otázán, zda-li bych nevstoupil do jejich částí i řekl jsem jim, že již mám té vojančiny dost, že bych raději se podíval do Čech; bylo mě vyhověno a já na druhý den jsem nastoupil cestu přes Ukrajinu k domovu.

Peněz jsem měl u sebe málo, právě oni peníze stržené za prodaný cukr, které mě naštěstí ponechaly páni "bolševici" tak jsem byl nucen najmouti práci u sedláka a pracoval u něj skoro 3 měsíce, kdež jsem vydělal pár rublů a pustil se do Čech, chvílemi pěšky, chvílemi po dráze až jsem přišel do Prahy.

Po mém příchodu do Prahy jsem se doslechl, že se sestavuje I.rota čechoslováků z Ruska na Staroměstském náměstí i šel jsem se hned přihlásit. Byl jsem osloven podporučíkem Jarolímkem, který právě onu rotu sestavoval bych nejprve šel do kasáren "krále Jiřího" na Josefské náměstí  ku zavedení protokolu jak a kterak jsem přišel do Čech který jsem také řádně uvedl a vlastnoručně podepsal a byl odeslán zpět ku I.rotě čsl.

Po nějakém čase byl nábor ku vojenské policiji právě od naší I.roty a já jsem se též přihlásil jako účastník u oné voj.policije kdež jsem sloužil nepřetržitě a čestně ??? za kterouž službu jsem byl povýšen jako šikovatel.

Po rozpuštění vojenské policije jsem si zadal ku dráze což jsem také dostal a jsem nyní zaměstnán co písař na nádraží "Nusle - Vršovice".

Nyní při provádění naší "definitivy" jsem byl vyzván o průkaz legionářský, což jsem se také obrátil ku svému 6tému pluku do Olomouce aby mě zaslali výkaz; oni mě výkaz zaslali na kterém mě dne 15/IV.1918 prohlásily za sběha.

Takovéto jednání onoho p.plukovníka je necharakterní, poněvadž není oprávněn on prohlašovat vojína za sběha, aniž by věděl jak a proč za jakých okolností se onen člověk ztratil.

Což kdybych tak byl opravdu ubytý, tak jsem také prohlášen za "sběha z hrobu", že ano?

Takoví páni by se měly dát do sanatorium k léčení a né vést evidenci pluku. Divím se že ještě dnes máme takovéto síly v naší republikánské čslovenské armádě!!

Protož žádám shora jmenovanou kancelář při N.V.O. by onu věc řádně vyšetřila a vzala v úvahu a vystavěla mě legionářský průkaz, jelikož ho nutně potřebuji.

Myslím, že by takto žádný "sběh" nejednal sebe-vědomně a charakterně jako jednám .

Josef Helcl

šikovatel r.leg.

Adresa:

Vyšehradská ul.č.16

Královské Vinohrady

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Helclovi

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář